PG0029- Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát

530,000₫

Mô tả

Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ tát

Hiện thân của Chuẩn Đề Bồ Tát có nhiều hình hài, nhưng chân thân của bà được cho là:

♦ Bửu tượng có nhiều vẻ quang minh tốt đẹp, đều chiếu diệu cả mình, còn thân tướng thì sắc vàng mà có lằn điển quang trắng.

♦ Chỉ ngồi kiết già, trên thì đắp y, còn dưới thì mặc xiêm đều trọn một sắc trắng mà có bông, lại có đeo chuỗi anh lạc và trên ngực có hiện ra một chữ "vạn".

♦ Còn hai cườm tay có đeo hai chiếc bằng ốc trắng, hai bên cánh tay trỏ có xuyến thất châu coi rất xinh lịch, lại hai trái tai có được ngọc bửu đương và trong các ngón tay đều có đeo vòng nhỏ.

♦ Trên đầu thì đội mão Hoa quang, trên mão ấy có hóa hiện ra 5 vị Như Lai.

♦ Khuôn mặt có 3 mắt, mỗi con mắt ấy có ánh nhìn sắc sảo.

♦ Toàn thân có mười tám cánh tay, mỗi bên chín cánh.

♦ Hai bàn tay ở trên hết thì kiết ấn Chuẩn đề, như tướng đương lúc thuyết pháp.

♦ Tay trái thứ hai cầm lá phướn như ý, còn tay mặt cầm cái thí vô úy.

♦ Tay trái thứ ba cầm một bông sen đỏ, còn tay mặt cầm cây gươm.

♦ Tay trái thứ tư cầm một bình nước, còn tay mặt cầm một xâu chuỗi Ni ma bửu châu.

♦ Tay trái thứ năm cầm một sợi dây Kim cang, còn tay mặt cầm một trái la ca quả.

♦ Tay trái thứ sáu cầm một cái bánh xa luân, còn tay mặt cầm một cái búa.

♦ Tay trái thứ bảy cầm cái pháp loa, còn tay mặt cầm cái thiết câu.

♦ Tay trái thứ tám cầm một cái bình như ý, còn tay mặt cầm một cái chày kim cang.

♦ Tay trái thứ chín cầm một cuốn Kinh Bát nhã Ba La Mật, còn tay mặt cầm một xâu chuỗi dài.

♦ Bồ tát Chuẩn Đề ngồi trên tòa sen, dưới có hai vị Long Vương ủng hộ.


Bình luận

Sản phẩm khác